Transporta statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
24. Transporta statistika    
24.1.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
24.2.Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa valstīm
24.3.Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā.Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.4.Kravu pārvadājumi  un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
24.5.Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisizlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informācijukopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
24.6.Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustība Centrālā statistikas pārvalde  mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā 
24.7.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā 
24.8.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.9.Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
24.10.Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms –  ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
24.11.Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms –  ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.12.Regulāro gaisa pārvadātāju  pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.13.Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu  posmos – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.14.Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.15.Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.16.Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.17.Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.18.Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms  – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.19.Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.20.Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.21.Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.22.Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
24.23.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
24.24.Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
24.25.Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
24.26.Pilsētu elektrotransporta parka izmantošanas rādītāji - ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
24.27.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiemCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām 
24.28.Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem, pa 6 statistiskajiem reģioniem1sadalījumā pēc to seguma veidiem        
24.29.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem