Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
25. Transporta statistika
25.1.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
25.2.Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa valstīm
25.3.Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā.Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.4.Kravu pārvadājumi  un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.5.Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisizlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informācijukopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem
25.6.Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostatiekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustība Centrālā statistikas pārvalde  mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā 
25.7.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā 
25.8.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.9.Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
25.10.Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms –  ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.11.Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms –  ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.12.Regulāro gaisa pārvadātāju  pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.13.Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu  posmos – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.14.Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.15.Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.16.Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
15.17.Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.18.Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms  – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.19.Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.20.Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.21.Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.22.Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.23.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.24.Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostatpieprasījums Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.25.Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostatpieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
25.26.Pilsētu elektrotransporta parka izmantošanas rādītāji - ITF, ANO, EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
25.27.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiemCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām 
25.28.Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem, pa 6 statistikas reģioniem sadalījumā pēc to seguma veidiem        
25.29.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem