Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika 
23.1.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī 
23.2.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī 
23.3.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību).Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red.  H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī, 46.nodaļa – 3 zīmju līmenī, 45.nodaļa 2 zīmju līmenī
23.4.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums, ieskaitot vairumtirdzniecībuCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red.  H, I, J, L, M, N sadaļām 2 zīmju līmenī, G sadaļas 45, 46  nodaļa
23.5.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem:Centrālā statistikas pārvalde    
23.5.1.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 62. un 78.nodaļā un 58.2., 63.1. un 73.1.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (rezultāti būs 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.5.2.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 73.2., 71.1. un 71.2.grupā, apsekojums par  uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2015.gadu (rezultāti būs 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.5.3.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 69.1., 69.2. un 70.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2014.gadu  (rezultāti būs 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
23.6.Automobiļuun motociklu tirdzniecības un remonta uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem atbilstoši CPA klasifikācijas Centrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums, uzņēmumi, kas klasificēti NACE 2.red. 45.nodaļākopā Latvijā pa NACE 2.red. 45 nodaļu 4 zīmju līmenī sadalījumā pēc CPA 5 zīmju līmenī