Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika 
24.1.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī 
24.2.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 47.nodaļa 3–4 zīmju līmenī 
24.3.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību)Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red.  H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī, 46.nodaļa – 3 zīmju līmenī, 45.nodaļa 2 zīmju līmenī
24.4.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums, ieskaitot vairumtirdzniecību (Eurostat granta projekts) Centrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2.red.  H, I, J, L, M, N sadaļām 2 zīmju līmenī, G sadaļas 45., 46.nodaļa
24.5.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem:Centrālā statistikas pārvalde    
24.5.1.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 62. un 78.nodaļā un 58.2., 63.1. un 73.1.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (rezultāti būs 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.5.2.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 73.2., 71.1. un 71.2.grupā, apsekojums par  uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2013.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.5.3.pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 69.1., 69.2. un 70.2.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2014.gadu  (rezultāti būs 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)dati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.6.Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G iedaļai par 2013.gadu – galīgie  rezultātiCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums (uzņēmumi, kas klasificēti NACE 2.red 46.nodaļā)kopā Latvijā par NACE 2.red. 46.nodaļu 4 zīmju līmenī, CPA 5 zīmju līmenī