CSP sagatavoto un publicēto statistiku pārskata atbilstoši noteiktam, saskaņotam plānam, ko sauc arī par datu atjaunināšanas periodiskumu. Šis plāns nosaka, kad dati dažādās statistikas jomās tiek pārskatīti, un periodu, uz kuru attiecas pārskatīšana.

 

Revīzijas cikls ir izveidots, pamatojoties uz statistikas ražošanas procesiem, un ņemot vērā to mijiedarbību. Revīzijas ir saskaņotas, lai saglabātu iespējami lielāku konsekvenci starp visām statistikas jomām. Turklāt, revīziju mērķis ir nodrošināt laikrindas.

Neskatoties uz to, ka parasti statistika tiek pārskatīta saskaņā ar noteiktu pārskatīšanas ciklu, īpašos gadījumos tiek piemērotas atkāpes. Šādos gadījumos atkāpes tiek skaidri norādītas publicējot attiecīgos datus.

Jebkuri pārtraukumi datu sērijās tiek minēti piezīmēs pie attiecīgajām tabulām un attēliem.


Pilnu dokumenta tekstu var lejupielādēt šeit: