I. SKAITĪŠANAS

I1. Tautas skaitīšana
Plānotās revīzijas tiks aprakstītas pēc Eiropas Savienības regulas par tautas skaitīšanas datu izplatīšanu pieņemšanas.

I2. Lauksaimniecības skaitīšana
Plānotās revīzijas netiek veiktas.