Sanāksmes

24.05.2018. Seminārs "Oficālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība"

 Oficiālās statistikas programma 2019. – 2021. gadam

08.03.2018. Sanāksme par Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) Grantu shēmas projektiem iestādēm, kas nodrošina Eiropas oficiālo statistiku.

 Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) Grantu shēmas projekti

06.12.2017. Seminārs par atbildētības uzlabošanas tiesiskajiem risinājumiem un Eurostat datu nosūtīšanas sistēmu EDAMIS 4

 Atbildētības uzlabošanas tiesiskie risinājumi
 Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat izveidotā datu nosūtīšanas sistēma EDAMIS (jauna versija)

21.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu. 

 Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (sekundāri)

20.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu.

 Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (primāri)

18.09.2017. Sanāksme vadītājiem par vispārīgo kvalitātes prasību ieviešanu statistikas iestādēs, kas nodrošina oficiālo statistiku.

 Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku

 Statistikas iestāžu, kas nodrošina Eiropas statistiku, atbilstība ESPK principu prasībām ( Papildmateriāls)

18.09.2017. Sanāksme vadītājiem par vispārīgo kvalitātes prasību ieviešanu statistikas iestādēs, kas nodrošina Eiropas statistiku.

 ES Prakses kodekss iestādēm, kas nodrošina Eiropas statistiku 

 Statistikas iestāžu, kas nodrošina Eiropas statistiku, atbilstība ESPK principu prasībām ( Papildmateriāls)

25.05.2017. seminārs “Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība”

 Oficiālās statistikas programma 2018. - 2020. gadam

19.12.2016. sanāksme par Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību piemērošanu valsts institūcijās, kuras nodrošina oficiālo Eiropas statistiku.

 Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību piemērošana.

 ES Prakses kodeksa 4. princips. Kvalitātes saistības.

 ES Prakses kodekss Oficiālās statistikas sistēmā

 Profesionālās neatkarības princips. Datu vākšanas pilnvarojums.

 Resursu pietiekamība. Izmaksu efektivitāte.

 Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība

29.04.2016. prezentācija "Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība"

 Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība

 OSP kritēriji

01.04.2016. prezentācija „Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai”

 Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai

26.11.2015. Sanāksme par oficiālās statistikas sistēmu un tās koordināciju

 26.11.2015 dienas kārtība 

 Jaunais statistikas likums – svarīgākais īsumā 

 Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 

 Oficiālās statistikas programma, statistiskās klasifikācijas, statistikas veidlapas 

 Oficiālās statistikas kvalitātes vispārīgās prasības 

 Sadarbība ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā  un datu nodrošināšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 

21.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu. 

 Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (sekundāri)

21.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu. 

 Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (sekundāri)