Sanāksmes

29.04.2016. prezentācija "Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība"

 Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība

 OSP kritēriji

01.04.2016. prezentācija „Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai”

 Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai

26.11.2015. Sanāksme par oficiālās statistikas sistēmu un tās koordināciju

 26.11.2015 dienas kārtība 

 Jaunais statistikas likums – svarīgākais īsumā 

 Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 

 Oficiālās statistikas programma, statistiskās klasifikācijas, statistikas veidlapas 

 Oficiālās statistikas kvalitātes vispārīgās prasības 

 Sadarbība ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā  un datu nodrošināšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD)