Rūpniecības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
19. Rūpniecības statistika
19.1.Ieguves un apstrādes rūpniecības saražoto produkcijas veidu realizācija Centrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo kopā Latvijā,  PRODCOM 10 zīmju līmenī 
19.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem 
19.3.Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējais tirgus, eksports, eirozona) Centrālā statistikas pārvalde mēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī
19.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā vietējais tirgus, eksports)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā virs 427 tūkst. euro  vai kuros rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošokopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī