Rūpniecības statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
20. Rūpniecības statistika
20.1.Ieguves un apstrādes rūpniecības saražoto produkcijas veidu realizācija Centrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo kopā Latvijā,  PRODCOM 10 zīmju līmenī 
20.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem 
20.3.Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējais tirgus, eksports, eirozona) Centrālā statistikas pārvalde mēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā bijis 427 tūkst. euro un vairāk, vai kuros rūpniecībā nodarbināto skaits ir 20 un vairākkopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī
20.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā vietējais tirgus, eksports)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kuru rūpniecības  apgrozījums iepriekšējā gadā virs 427 tūkst. euro  vai kuros rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošokopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī
20.5.Piena produktu ražošana Centrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
20.6.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvalde gadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā