C. RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Statistikas uzņēmumu reģistrs | Tirdzniecība un pakalpojumi | Būvniecība | Rūpniecība | Tūrisms | Uzņēmējdarbības strukturālā statistika |

C1. Statistikas uzņēmumu reģistrs
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības – gada dati

Publicēšanas termiņš:

300. diena pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora statistikas vienības

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Publiskojot galīgos datus - 540. dienā pēc pārskata gada

apjoms

Pēdējais publiskotais gads

Revīziju pamatojums:

Provizorisko datu precizēšana, papildus administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

C2. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
1. Mazumtirdzniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā mazumtirdzniecībā, sadalījumā pa NACE 2.red. klasēm un klašu grupām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvajā apskatā “Par mazumtirdzniecības apgrozījumu”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Neizlīdzinātie dati par iepriekšējiem 2 mēnešiem
Sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti – visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida precizēšana, sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

2. Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

34. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā par NACE 2.red 45 nodaļu, neieskaitot grupu 45.2, tai skaitā NACE 2.red. 45.1 grupu un 45.3 un 45.4 grupu summu

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvajā apskatā “Par mazumtirdzniecības apgrozījumu”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā.

apjoms

Neizlīdzinātie dati par iepriekšējiem 2 mēnešiem
Sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti – visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida precizēšana, sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

3. Pakalpojumu apgrozījuma indekss – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Par visiem pārskata gada ceturkšņiem

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, uzņēmumu darbības veida precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

C3. Būvniecības statistika
1. Būvniecības produkcijas apjoma indeksi – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

51. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā nozarē, tai skaitā ēku un inženierbūvju produkcijas indeksi

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Ceturkšņa apskatā “Būvniecība Latvijā”
Preses izlaidumā CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Iepriekšējais ceturksnis

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

2. Izsniegtās būvatļaujas – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

45. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, pa Būvju klasifikācijas (CC) nodaļām un grupām

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Preses izlaidumā CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa apskatā “Būvniecība Latvijā”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Iepriekšējais ceturksnis

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

C4. Rūpniecības statistika
1. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

34. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā rūpniecībā, sadalījumā pa NACE 2.red. nodaļām un pa ražošanas pamatgrupējumiem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvajā apskatā "Par rūpniecības produkcijas apjomiem"

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Neizlīdzinātie dati - iepriekšējie divi mēneši
Sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti – visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

2. Rūpniecības apgrozījuma indekss – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

40. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (B sadaļa) un apstrādes rūpniecībā (C sadaļa), sadalījumā pa NACE red.2. nodaļām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvajā apskatā „Par rūpniecības produkcijas apjomiem”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Neizlīdzinātie dati - iepriekšējie divi mēneši
Sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti – visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, sezonālā izlīdzināšana

 

3. Rūpniecības jauno pasūtījumu indekss – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

40. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Kopā apstrādes rūpniecībā (C sadaļa), sadalījumā pa NACE 2.red. nodaļām: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvajā apskatā „Par rūpniecības produkcijas apjomiem”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti – visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Sezonālā izlīdzināšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

4. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija – gada dati

Publicēšanas termiņš:

11 mēneši pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Dati par atsevišķu svarīgāko saražoto ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes un apstrādes rūpniecības produkcijas veidu realizāciju naturālā un vērtības izteiksmē, atbilstoši ES rūpniecības produkcijas klasifikācijas PRODCOM produktu kodiem 10 zīmju līmenī

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas gadagrāmatā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Publiskojot datus par nākamo gadu

apjoms

3 iepriekš publiskotie gadi

Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

5. Piena un piena produktu ražošana – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

45.diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Saražoto piena produktu daudzums, un iepirktā piena daudzums ar tam atbilstošo vidējo tauku un olbaltumu saturu

Dati publiskoti:

Datubāzēs Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

3 iepriekš publiskotie gadi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

6. Piena un piena produktu ražošana – gada dati

Publicēšanas termiņš:

30.septembris

Publicēšanas apjoms:

Saražoto piena produktu un konkrētā produkta saturošo piena tauku un olbaltumvielu daudzums

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Publiskojot datus par nākamo gadu

apjoms

3 iepriekš publiskotie gadi

Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

C5. Tūrisma statistika
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

C6. Uzņēmējdarbības strukturālā statistika
Uzņēmējdarbības strukturālā statistika – gada dati

Publicēšanas termiņš:

11 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas rādītāji pa NACE 2.red. klasifikācijas klasēm.
Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā pēc nodarbināto skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas nozarēs pēc nodarbināto skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas nozarēs pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pēc nodarbināto skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pa darbības veida vienībām
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pa reģioniem
Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pēc nodarbināto skaita
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pa darbības veida vienībām
Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pa reģioniem

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Publiskojot galīgos datus - 18 mēnešus pēc pārskata perioda

apjoms

Pēdējais publiskotais gads

Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, papildu administratīvo datu pieejamība, metodoloģiskās izmaiņas