Nodarbinātības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
15. Nodarbinātības statistika
15.1.Darbaspēka izlases apsekojums:Centrālā statistikas pārvalde    
15.1.1.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
15.1.2.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozarēm; profesiju grupām
15.1.3.bezdarbnieki
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
15.1.4.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.1.5.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozarēm; profesiju grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.1.6.bezdarbnieki
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
15.2.Jaunieši darba tirgūCentrālā statistikas pārvalde vienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību apsekojumskopā Latvijā
15.3.Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novados ietilpstošajām pilsētām un pagastiem
15.4.Reģistrēto bezdarbnieku skaits Nodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
15.5.Reģistrētā bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa republikas pilsētām, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
15.6.Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanuNodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, pēc mērķa grupām