Nodarbinātības statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
16. Nodarbinātības statistika
16.1.Darbaspēka izlases apsekojums:Centrālā statistikas pārvalde    
16.1.1.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
16.1.2.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām
16.1.3.darba meklētāji
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
16.1.4.ekonomiski aktīvie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.5.nodarbinātie iedzīvotājiCentrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.6.darba meklētāji
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Centrālā statistikas pārvalde gadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra  individuālie datikopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.2.Latvijā  iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgūCentrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma
16.3.Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadu pilsētām un pagastiem
16.4.Reģistrēto bezdarbnieku skaits Nodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
16.5.Reģistrētā bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem
16.6.Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanuNodarbinātības valsts aģentūramēnesis pilns apsekojumskopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, pēc mērķa grupām