Mežsaimniecības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
17. Mežsaimniecības statistika
17.1.Meža platībaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašumu formām, pa koku sugām, pa vecuma grupām
17.2.Koku ciršanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām
17.3.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem
17.4.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām
17.5.Mežaudžu bojājumi Valsts meža dienestsgadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem
17.6.Koksnes krājaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām, pa meža tipu grupām
17.7.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienestsgads (medību sezona)pilns apsekojumskopā Latvijā
17.8.Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem
17.9.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiemCentrālā statistikas pārvaldepusgadsizlases apsekojums kopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
17.10.Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums kopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
17.11.Meža inventarizācijas dati Valsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
17.12.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
17.13.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa MRM veidiem, pa MRM kategorijām, pa koku sugām
17.14.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem