Mežsaimniecības statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
18. Mežsaimniecības statistika
18.1.Meža platībaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu formām, pa koku sugām, pa vecuma grupām
18.2.Koku ciršanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām
18.3.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem
18.4.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām
18.5.Mežaudžu bojājumi Valsts meža dienestsgadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem
18.6.Koksnes krājaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"5 gadiizlases apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām, pa meža tipu grupām
18.7.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienestsgads (medību sezona)pilns apsekojumskopā Latvijā
18.8.Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem
18.9.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiemCentrālā statistikas pārvaldepusgadsizlases apsekojums kopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
18.10.Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums kopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
18.11.Meža inventarizācijas dati Valsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
18.12.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
18.13.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa MRM veidiem, pa MRM kategorijām, pa koku sugām
18.14.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem