Maksājumu bilance

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
2. Maksājumu bilance
2.1.Maksājumu bilance (pamatrādītāji)Latvijas Banka mēnesisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.2.Maksājumu bilanceLatvijas Banka ceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstīm
2.3.Starptautisko investīciju bilanceLatvijas Bankaceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.4.Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica)Latvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
2.5.Pakalpojumu bilanceLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstīm
2.6.Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmasLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.7.Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīsLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.8.Eiro indikatoriLatvijas Bankaceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.9.Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) Latvijas Bankaceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
2.10.Latvijas ārējais parāds Latvijas Banka mēnesis
ceturksnis 
izlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa sektoriem; pa termiņiem; pa valūtām 
2.11.Ilgtermiņa ārējais parāds Latvijas Bankaceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa sektoriem; pa aizdevēju veidiem