Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
12.1.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits – Eurostat, ANO pieprasījumsIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojums kopā Latvijā
12.2.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits  –  ANO pieprasījumsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
12.3.Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījumsIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi
12.4.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētām
12.5.No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.6.Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.7.No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējums Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.8.Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupāmTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.9.Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; pa noziedzīga nodarījuma veidiem
12.10.Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsValsts probācijas dienests gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma
12.11.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienests gadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.12.Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildeValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.13.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.14.Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanaiValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks)
12.15.Valsts probācijas dienestā īstenoto izlīgumu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā īstenoto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)
12.16.Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība,  pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.17.Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu,  atlikušā soda daļas izpildi vai prokuroram nosūtīto iesniegumu par kriminālprocesa atjaunošanu no kopējā Valsts probācijas dienesta klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzībaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.18.Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildeValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi),  pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
12.19.Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumsKopā Latvijā,  pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs) 
12.20.Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaitaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.21.Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgumsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.22.Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzībuĢenerālprokuratūra gadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.23.Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecumaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.24.Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijasValsts meža dienests gadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.25.Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomāDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
12.26.Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaitsIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.27.Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesāsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem; kopā Latvijā izskatīto pārsūdzēto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās
12.28.Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.29.Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.30.Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancēTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.31.Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē (saņemto un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) Augstākā tiesa gadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.32.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (saņemto un pabeigto civillietu skaits)Augstākā tiesa gadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.33.Vidējais notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi
12.34.Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.)Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem