F. LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecība | Lauku saimniecību struktūra | Mežsaimniecība | Zivsaimniecība

F1. Lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
1. Augkopības statistika - gada dati

Publicēšanas termiņš:

45. diena pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un vidējās ražības, sadalījumā pa kultūrām; saimniecību grupējumi pēc platībām un ražības

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas gadagrāmatā
Galvenie statistikas rādītāji
Statistisko datu krājumā “Latvijas lauksaimniecība” un “Lauku saimniecības Latvijā”

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Publiskojot datus par nākamo gadu

apjoms

Iepriekš publiskotais gads

Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana.

 

2. Augkopības statistika - mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā cena

Dati publiskoti: Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Publiskojot datus par nākamo periodu

apjoms

Pārskata gada mēneši

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

3. Lopkopības statistika – gada dati

Publicēšanas termiņš:

75. diena pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits sadalījumā pa dzīvnieku sugām un vecuma; galveno lopkopības produktu ražošana; saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības dzīvnieku skaita

Dati publiskoti: Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas gadagrāmatā
Galvenie statistikas rādītāji
Statistisko datu krājumā “Latvijas lauksaimniecība” un “Lauku saimniecības Latvijā”

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Publiskojot datus par nākamo gadu

apjoms

Iepriekš publiskotais gads

Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

 

4. Lopkopības statistika – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

55. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana

Dati publiskoti:

Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

55 dienas pēc nākamā pārskata ceturkšņa

apjoms

Pārskata gada ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

5. Lopkopības statistika – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

30. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Gaļas un piena iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Publiskojot datus par nākamo periodu

apjoms

Pārskata gada mēneši

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

F2. Lauku saimniecību struktūra


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

F3. Mežsaimniecība


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

F4. Zivsaimniecība


1. Zivsaimniecības statistika – gada dati
Publicēšanas termiņš:

150 dienas pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Zivju nozveja pa sugām un nozvejas rajoniem

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas gadagrāmatā
Galvenie statistikas rādītāji
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Publiskojot datus par nākamo periodu

apjoms

Iepriekš publiskotais gads

Revīziju iemesli

Respondentu datu precizēšana

 

2. Zivsaimniecības statistika – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

55. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Zivju nozveja pa sugām un nozvejas rajoniem

Dati publiskoti:

Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

55 dienas pēc nākamā pārskata ceturkšņa

apjoms

Pārskata gada ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana