F. LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

F1. Lauksaimniecība
Ar plānotajām lauksaimniecības statistikas datu revīzijām saprot:

- publiskoto mēneša vai ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju.

  • Piemērs: lopkopības statistikā ceturkšņa informācija tiek iegūta daļēji izmantojot CSP pārskata Nr.21-ls „Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju” (ceturkšņa) informāciju un eksperta vērtējumu. Dati tiek pārskatīti pēc pusgada faktiskās informācijas apkopošanas no CSP pārskatiem Nr.1-ls „Lauksaimniecības produktu ražošana un izlietojums 1.pusgadā” (līdz 2009.gadam) un Nr.3-ls „Lopkopība 20__.gadā”.

F2. Lauku saimniecību struktūra
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

F3. Mežsaimniecība
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.

F4. Zivsaimniecība
Ar plānotajām zivsaimniecības statistikas datu revīzijām saprot:

- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem.

  • Piemērs: zivsaimniecības statistikas ceturkšņa informācijas precizēšana tiek veikta nākamajā ceturksnī, kad respondenti ir iedevuši precizējumus par iepriekšējo ceturksni.