Kvalitātes ziņojumi

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās. Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem.

Kvalitātes ziņojuma tēma Virsrakstskārtošanas ikona Atskaites periods Kontaktpersona
Ekonomika un finanses

Kvalitātes ziņojums par nacionālo kopienākumu (dokuments angļu valodā)

2002. - 2011. gads

Intars Abražuns
Gada nacionālo kontu daļas vadītājs
Tālrunis: 67366846
Fakss: 67830137
E-pasts: Intars [dot] Abrazuns [at] csb [dot] gov [dot] lv

Transports un tūrisms

Anketa par nacionālajām metodēm ES autotranstporta kravu pārvadājumu statistikas apkopošanu 2010. gadā (dokuments angļu valodā)

2010. gada 1. ceturksnis

Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja
Tālrunis: 67366810
Fakss: 67830137
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Apsekojuma "Pārskats par darba samaksas struktūru 2006.gadā" kvalitātes ziņojums (dokuments angļu valodā)

2006. gads

Vladislavs Giruckis
Darba samaksas statistikas daļas vecākais referents
Tālrunis: 67366603
Fakss: 67830137
E-pasts: Vladislavs [dot] Giruckis [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2007. gada 1. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2007. gada 1. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2007. gada 2. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2007. gada 2. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2007. gada 3. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2007. gada 3. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2007. gada 4. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2007. gada 4. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2008. gada 1. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2008. gada 1. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2008. gada 2. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2008. gada 2. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Iedzīvotāji un sociālie procesi

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2008. gada 3. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

2008. gada 3. ceturksnis

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv