Kvalitāte statistikā

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) regulāri veic dažāda veida pētījumus, lai noskaidrotu datu lietotāju apmierinātību ar tās sagatavoto statistikas datu, produktu un pakalpojumu kvalitāti. Apsekojumos iegūtā informācija tiek izmantota, lai noteiktu lietotāju neapmierinātības cēloņus un rastu risinājumus to novēršanai.

Veiktie pētījumi:

Pētījums par CSP datu lietotāju apmierinātību ar statistiskās informācijas kvalitāti.  (2007. gada janvāris)

Mērķi:

  • noskaidrot galveno datu lietotāju grupu vērtējumu par CSP sagatavoto datu un metodoloģiskās informācijas kvalitāti un atbilstību datu lietotāju vajadzībām;

  • veikt statistisko datu lietotāju vērtējuma analīzi konkrētās statistikas nozarēs un lietotāju grupās, noskaidrot CSP darbības stiprās puses un ieteikumus uzlabojumu veikšanai.

Pētījums par CSP datu lietotāju apmierinātību ar CSP sagatavoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.  (2007. gada maijs)

Mērķi:

  • noskaidrot tos CSP sagatavotos produktus vai pakalpojumus, ar kuriem datu lietotāji ir vismazāk apmierināti, kā arī noteikt neapmierinātības iemeslus;

  • noteikt svarīgākos CSP produktus un pakalpojumus datu lietotāju skatījumā;

  • precizēt CSP sniegtos svarīgākos pakalpojumus un pilnveidošanas iespējas.