Kultūras statistika

 

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
8. Kultūras statistika
8.1. Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēka gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām
8.2.Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, sēdvietu skaits, ekrānu skaits, projekcijas veids, filmas nosaukums latviešu valodā un oriģinālvalodā, uzņemšanas gads, ražotājvalsts/is, izplatītājs Latvijā, apmeklējumu skaits, ieņēmumi no realizētajām biļetēm (ar PVN))Nacionālais kino centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.4.Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids)Nacionālais Kino centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.5.Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.6.Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiemKultūras ministrija gadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.7.Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits) Kultūras ministrijagadspilns apsekojums kopā Latvijā
8.8.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām 
8.9.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk., bērni u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.10.Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.11.Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.12.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.13.Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.14.Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā