Konjunktūras apsekojumi

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
29. Konjunktūras apsekojumi
29.1.Rūpniecības konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde   
29.1.1.Rūpniecības konfidences rādītājs, ražošanas aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, kopējais produkcijas pasūtījumu līmenis, eksporta pasūtījumu līmenis; gatavās produkcijas krājumu līmenis, produkcijas realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvoklis un nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.1.2.Ražošanu ierobežojošie faktori, ražošanas jaudas pietiekamības līmenis, ražošanas nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), kopējo produkcijas pasūtījumu pagātnes tendence, eksporta pasūtījumu nākotnes tendence, jaudas izmantošana (procentos), konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence,  finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas veidu pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 10.–33.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.2.Būvniecības konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.2.1.Būvniecības konfidences rādītājs, būvniecības aktivitātes izmaiņu pagātnes tendence, būvniecības aktivitāti ierobežojošie faktori, būvdarbu pasūtījumu līmenis, nodarbinātības izmaiņu  nākotnes tendence, būvdarbu cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības  nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.2.2.Būvniecības nodrošinājums ar pasūtījumiem (mēnešos), finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības  nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 41.–43.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.3.Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītājiCentrālā statistikas pārvalde   
29.3.1.Mazumtirdzniecības konfidences rādītājs, uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, preču krājumu līmenis, preču pasūtījumu apjoma piegādātājiem izmaiņu nākotnes tendence, nodarbinātības izmaiņu nākotnes tendence, preču realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozaru grupējumiem pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.3.2.Preču realizācijas cenu izmaiņu pagātnes tendence, konkurētspējas izmaiņu pagātnes tendence, finansiālā stāvokļa līmenis, saimniecisko darbību ierobežojošie faktoriCentrālā statistikas pārvaldeceturksnismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 45., 47.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.4.Rūpniecības investīciju konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde   
29.4.1.Investīciju apjoma izmaiņas (procentos)Centrālā statistikas pārvaldepusgadsrūpniecības investīciju  konjunktūras  izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.4.2.Investīciju tipi, investīciju apjomu ietekmējošie faktori Centrālā statistikas pārvaldegadsrūpniecības investīciju  konjunktūras  izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības produkcijas pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.5.Pakalpojumu konjunktūras rādītāji Centrālā statistikas pārvalde   
29.5.1.Pakalpojumu konfidences rādītājs, uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, nodarbinātības izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, sniegto pakalpojumu cenu izmaiņu nākotnes tendenceCentrālā statistikas pārvaldemēnesispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
29.5.2.Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori, kapacitātes izmantošana (procentos), finansiālā stāvokļa līmenisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm 2 zīmju līmenī pēc NACE 2.red.: 49.–82.; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma