Klasifikācijas

Nosaukums Saīsinājums Kategorija Saturs
1. Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators ATVK Nacionālās klasifikācijas Apskatīt
2. Atkritumu klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
3. Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
4. Budžetu finansēšanas klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
5. Budžetu ieņēmumu klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
6. Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām - Nacionālās klasifikācijas
7. Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām - Nacionālās klasifikācijas
8. Būvju klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
9. Institucionālo sektoru klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
10. Latvijas izglītības klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
11. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija NĪLM Nacionālās klasifikācijas
12. Profesiju klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
13. Rūpniecības produktu kodu saraksts PRODCOM LV 2017 Nacionālās klasifikācijas Apskatīt
14. Tautību klasifikators - Nacionālās klasifikācijas Apskatīt
15. Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
16. Ūdenstilpju klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
17. Vispārējā valdības parāda klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
18. Zemes lietošanas veidu klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas