Klasifikācijas

Klasifikācijas, par kuru piemērošanu statistikas mērķiem ir atbildīga CSP:


Citu institūciju atbildībā esošās klasifikācijas: