Klasifikācijas

Klasifikācijas, par kuru piemērošanu statistikas mērķiem ir atbildīga CSP:

 

Citu institūciju atbildībā esošās klasifikācijas: