Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā  (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes un to zinātniskie institūti, valsts zinātniskie institūti
kopā Latvijā
6.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji:  Izglītības un zinātnes ministrija   
6.2.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.2.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
6.2.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
6.2.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.2.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām
6.2.6.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām;  pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
6.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.3.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.3.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
6.3.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
6.3.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.3.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām
6.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
6.4.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
6.4.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
6.4.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.5.Augstskolu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
6.5.1.studentu skaits, uzņemto studentu skaits, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā; pēc studiju programmas un  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
6.5.2.uzņemto studentu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā; pēc izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc dzīves vietas
6.5.3.personālsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
6.5.4.mobilo studentu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā; pēc studiju programmas un  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc valsts, kur iegūta iepriekšējā izglītība
6.5.5.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā; pa īpašuma formām
6.5.6.telpu platībaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
pa izglītības iestādēm
6.5.7.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums;
augstākās izglītības iestādes 
kopā Latvijā
6.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
6.6.1.audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada,  izglītojamie ar īpašām vajadzībām
6.6.2.beigušo audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
6.6.3.uzņemto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas
6.6.4.ārvalstu audzēkņu skaits   Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas
6.6.5.atskaitīto audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa, pa mācību gadiem
6.6.6.pedagogu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
6.6.7.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa īpašuma formām
6.6.8.svešvalodu mācīšanaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas
6.6.9.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
6.7.Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija    
6.7.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
6.7.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomām 
6.7.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.7.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām
6.7.5.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
6.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija    
6.8.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
6.8.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc izglītības programmas 
6.8.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
6.8.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām
6.9.Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām;  pēc dzimuma
6.10.Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaitsPatentu valdegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.11.Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)Kultūras ministrija gadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem regioniem1, pa īpašuma formām
6.12.Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits)).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.13.Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas)Valsts izglītības satura centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.14.Pētniecības un attīstības rādītāji  uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, apseko uzņēmumus  kopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai

 
6.15.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām). Apsekojums par inovācijām 2012.– 2014.gadāCentrālā statistikas pārvalde2 gadiizlases apsekojums, apseko uzņēmumus  ar strādājošo skaitu virs 10  kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E, H, J, K sadaļa un NACE 2.red. 46., 71., 72. un 73. nodaļa

 
6.16.Arodmācība uzņēmumos (arodmācību veids, saturs, dalībnieku skaits, mācību budžets, uzņēmuma plāni turpmākajām arodmācībām) 2015.gadā. (Apsekojuma rezultāti būs pieejami 2017.gadā)Centrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums, apseko uzņēmumus  ar strādājošo skaitu virs 10  Kopā Latvijā, NACE 2.red.sadaļas B,C,D,E,F,G, H, I, J, K, L, M, N, R, S 
6.17.Apsekojums "Pieaugušo izglītība" Centrālā statistikas pārvalde   
6.17.1.piedalīšanās formālajā un/vai neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.2.piedalīšanās formālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.3.piedalīšanās neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.4.ar darbu saistīta piedalīšanās neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.5.piedalīšanās iemesli neformālajā izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.6.vidējais pieaugušo izglītībā pavadītais laiksCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
6.17.7.vidējās izmaksas dalībniekam par piedalīšanos pieaugušo izglītībāCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā 25-64 gadi.
pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa