Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
7.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā  (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji:  Izglītības un zinātnes ministrija   
7.2.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.2.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.2.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
7.2.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.2.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.2.6.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
7.3.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.3.2.beigušo izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.3.3.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
7.3.4.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.3.5.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija   
7.4.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.4.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas 
7.4.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.5.Augstskolu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
7.5.1.studentu skaits, uzņemto studentu skaits, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc studiju programmas un  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.5.2.uzņemto studentu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc dzīves vietas
7.5.3.personālsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.5.4.mobilo studentu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc studiju programmas un  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc valsts, kur iegūta iepriekšējā izglītība
7.5.5.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa īpašuma formām
7.5.6.telpu platībaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumspa izglītības iestādēm
7.5.7.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji:Centrālā statistikas pārvalde   
7.6.1.audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada,  izglītojamie ar īpašām vajadzībām
7.6.2.beigušo audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc  izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.6.3.uzņemto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas
7.6.4.ārvalstu audzēkņu skaits   Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas
7.6.5.atskaitīto audzēkņu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa, pa mācību gadiem
7.6.6.pedagogu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.6.7.iestāžu skaitsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa īpašuma formām
7.6.8.svešvalodu mācīšanaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā; pēc mācību programmas
7.6.9.iestādes finansējumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.6.10.telpu platībaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumspa izglītības iestādēm
7.7.Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija    
7.7.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
7.7.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pa interešu izglītības programmu jomām 
7.7.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.7.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.7.5.pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji:Izglītības un zinātnes ministrija    
7.8.1.iestāžu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pa īpašuma formām
7.8.2.izglītojamo skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma; pēc izglītības programmas 
7.8.3.pedagogu skaitsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.8.4.iestādes nodrošinājums ar datortehnikuIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
7.9.Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām;  pēc dzimuma
7.10.Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaitsPatentu valdegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.11.Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)Kultūras ministrija gadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem regioniem, pa īpašuma formām
7.12.Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits)).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.13.Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas)Valsts izglītības satura centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.14.Pētniecības un attīstības rādītāji  uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums  kopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai
7.15.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām). Apsekojums par inovācijām 2012.– 2014.gadā, rezultāti būs pieejami 2016.gadāCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums  kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E, H, J, K sadaļa un NACE 2.red. 46., 71., 72. un 73. nodaļa