Investīciju statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
22. Investīciju statistika
22.1.Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
22.2.Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
22.3.Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.4.1.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī (A–S sadaļas), C sadaļa 2 zīmju līmenī
22.4.2.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums, budžeta iestāžu pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
22.4.3.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvalde gadsaprēķins, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)pa republikas pilsētām NACE 2.red. sadaļu līmenī pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas