Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
23. Investīciju statistika
23.1.Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) – ITF, ANO, EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
23.2.Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
23.3.Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
23.4.1.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī (A–S sadaļas), C sadaļa 2 zīmju līmenī
23.4.2.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums, budžeta iestāžu pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
23.4.3.Nefinanšu investīcijas par 2013.gaduCentrālā statistikas pārvalde gadseksperimentāls aprēķins, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, budžeta iestāžu pilnā apsekojuma un Valsts ieņēmumu dienesta datus (ar metodoloģiskajiem skaidrojumiem par aprēķinu)pa republikas pilsētām NACE 2.red.sadaļu līmenī pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas