Informācijas sabiedrības procesu statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
28. Informācijas sabiedrības procesu statistika
28.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija  (datoru, interneta, mājaslapas lietošana, interneta pieslēguma  ātrums, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, e-komercija)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2.red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma 
28.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā  (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi, iepirkšanās internetā,  sadaā, mobilā interneta lietošana, e-prasmes, privātums un personiskās identitātes aizsardzība internetā) Centrālā statistikas pārvalde gadsmājsaimniecību un personu izlases apsekojumsmājsaimniecībām: kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa;
personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa 
28.3.Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījums Latvijas Nacionālā bibliotēka gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pilsētās un laukos 
28.4.Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.) Izglītības un zinātnes ministrija
Centrālā statistikas pārvalde 
gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.5.Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā:  ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā:  ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā;  tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.6.Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.7.Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.8.Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.9.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - dati par 2015.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini kopā Latvijā 
28.10.Informācija par numerācijas lietošanas tiesībāmValsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"gadspilns apsekojums atbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
28.11.Izmantoto laika zīmogu skaits Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.12.Dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā