Informācija par VSIP datu publicēšanu

par 2016.gadu 

2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 750 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016.gadam" 2. punkts nosaka, ka visas institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto statistisko informāciju.

Iestāžu, kas ir atbildīgas par valsts statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par valsts statistiskās informācijas publicēšanas termiņiem ir atrodama šeit.

par 2015.gadu 

2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 767 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam" 2. punkts nosaka, ka visas institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto statistisko informāciju.

Iestāžu, kas ir atbildīgas par valsts statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par valsts statistiskās informācijas publicēšanas termiņiem ir atrodama šeit.