Informācija par VSIP datu publicēšanu 2012.gadā

2011.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 966 „Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012. gadam” 2. punkts nosaka, ka visas iestādes, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

Iestāžu, kas ir atbildīgas par valsts statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par valsts statistiskās informācijas publicēšanas termiņiem ir atrodama šeit - lejupielādēt PDF formātā 1.49 MB