Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2015.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2016.gada lauku darbi): Centrālā statistikas pārvalde   
10.1.1.monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
10.1.2.rīcībā esošie ienākumiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pilsētās un laukos
10.1.3.materiālās nenodrošinātības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; kvintiļu grupās; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; mājsaimniecības zem nabadzības riska sliekšņa; pilsētās un laukos; pēc mājsaimniecības tipa
10.1.4.mājokļa apstākļiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās, pēc dzimuma un vecuma
10.1.5.veselības pašnovērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pilsētās un laukos; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās
10.1.6.mājsaimniecību sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; kvintiļu grupās; pēc demogrāfiskā tipa; pēc personu skaita
10.1.7.mājsaimniecības locekļu sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc izglītības līmeņa; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās; pēc sociālekonomiskā statusa
10.1.8.vidējais bērnu skaits mājsaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
10.2.Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, pārtikas produktu patēriņš, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2016. gadu, datu bāze par 2015. gadu))Centrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskiem reģioniem1, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
10.3.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūra gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta  datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem3