Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
11.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2014.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2015.gada lauku darbi): Centrālā statistikas pārvalde   
11.1.1.monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem
11.1.2.rīcībā esošie ienākumiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datus. kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
11.1.3.materiālās nenodrošinātības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; kvintiļu grupās; pa 6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecības zem nabadzības riska sliekšņa; pilsētās un laukos; pēc mājsaimniecības tipa
11.1.4.mājokļa apstākļiCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās, pēc dzimuma un vecuma
11.1.5.veselības pašnovērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās un laukos; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās
11.1.6.mājsaimniecību sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; kvintiļu grupās; pēc demogrāfiskā tipa; pēc personu skaita
11.1.7.mājsaimniecības locekļu sadalījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc izglītības līmeņa; pēc vecuma un dzimuma; kvintiļu grupās; pēc sociālekonomiskā statusa
11.1.8.vidējais bērnu skaits mājsaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datuskopā Latvijā; pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
11.2.Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, pārtikas produktu patēriņš, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2015. gadu, datu bāze par 2014. gadu))Centrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
11.3.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūra gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta  datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem