B. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Iedzīvotāji | Nodarbinātība | Darbvietas | Iedzīvotāju ieņēmumi | Darba samaksa | Darba samaksas struktūra |  Darbaspēka izmaksas | Izglītība | Monetārā nabadzība | Mājsaimniecību budžets | Sociālā drošība | Veselības aprūpe | Mājokļi |

B1. Iedzīvotāji


1.1. Dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņu faktoriem – mēneša dati
Publicēšanas termiņš:

28. diena pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Dzimušo, mirušo, noslēgto laulību, starpvalstu ilgtermiņa imigrantu un emigrantu skaits iepriekšējā mēnesī, iedzīvotāju skaits Latvijā kārtējā mēneša sākumā

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

1. revīzija - 58. diena pēc pārskata ceturkšņa beigām
2. revīzija – 5 mēnešus pēc pārskata gada beigām

apjoms

1. revīzija – iepriekšējā ceturkšņa mēneši
2. revīzija – iepriekšējā gada mēneši

Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana

 

1.2. Dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņu faktoriem – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

58 dienas pēc ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Dzimušo, mirušo, noslēgto laulību, starpvalstu ilgtermiņa imigrantu un emigrantu skaits iepriekšējā ceturksnī, iedzīvotāju skaits Latvijā kārtējā ceturkšņa sākumā

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

5 mēnešus pēc pārskata gada beigām

apjoms

Iepriekšējā gada ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

B2. Nodarbinātība un darba meklētāji


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B3. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks


Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

80. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām un nodaļām, tai skaitā privātajā sektorā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā (reizi pusgadā)
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) interneta mājaslapā (aizņemtās un brīvās darbvietas)

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc pirmās publicēšanas

apjoms

Iepriekšējie gada ceturkšņi; ceturtā ceturkšņa revīzijā – tikai ceturtā ceturkšņa datu revīzija

Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana

 

B4. Iedzīvotāju ieņēmumi


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B5. Darba samaksa


Darba samaksa – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

62. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām un nodaļām, tai skaitā privātajā sektorā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa (vai pusgada) informatīvajā apskatā “Darba samaksas izmaiņas”

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 15 dienas pēc pirmās publicēšanas

apjoms

Iepriekšējie gada ceturkšņi; ceturtā ceturkšņa revīzijā – tikai ceturtā ceturkšņa datu revīzija

Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana

 

B6. Darba samaksas struktūra


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B7. Darbaspēka izmaksas


Darbaspēka izmaksas – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

75. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī sadalījumā pa NACE 2.red. sadaļām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā (reizi pusgadā)
Datubāzēs CSP interneta mājas lapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Informatīvajā apskatā “Darbaspēka izmaksas” (reizi gadā)
Datubāzēs Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā; ceturtā ceturkšņa revīzijas – 10 dienas pēc pirmās publicēšanas

apjoms

Iepriekšējie gada ceturkšņi; ceturtā ceturkšņa revīzijā – tikai ceturtā ceturkšņa datu revīzija

Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana

 

B8. Izglītība


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B9. Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B10. Mājsaimniecību budžets

Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B11. Sociālā drošība (ESSPROS)


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B12. Veselības aprūpe


Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B13. Mājokļi


1. Nekustamā īpašuma tirgus – ceturkšņa dati
Publicēšanas termiņš:

62. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, pa reģioniem

Dati publiskoti:

CSP interneta datubāzēs

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Divi iepriekšējie ceturkšņi

Revīziju iemesli

Papildu administratīvo datu saņemšana

 

2. Nekustamā īpašuma tirgus – gada dati

Publicēšanas termiņš:

167. diena pēc pārskata perioda

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, pa reģioniem

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Iepriekšējais gads

Revīziju iemesli

Papildu administratīvo datu saņemšana