B. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

B1. Iedzīvotāji
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām iedzīvotāju statistikā saprot:

- īstermiņa statistikas datu pārskatīšanu, saņemot papildu administratīvos datus;

  • Piemērs: Publicējot ceturkšņa datus par iedzīvotāju skaita izmaiņām, koriģē šajā ceturksnī ietilpstošo mēnešu datus.

- statistikas datu precizēšanu par laikposmu starp divām tautas skaitīšanām, balstoties uz kārtējā tautas skaitīšanā iegūto un apkopoto informāciju.

  • Piemērs: Pēc kārtējās tautas skaitīšanas datu publicēšanas, tiek veikti datu pārrēķini par laikposmu starp divām tautas skaitīšanām, precizējot agrāk publicētos gada datus.

B2. Nodarbinātība un darba meklētāji
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B3. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām aizņemto un brīvo darbvietu, apmaksātā darba laika statistikā saprot:

- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju.

  • Piemērs: Publicējot gada tekošā ceturkšņa datus, koriģē tā paša gada iepriekšējo ceturkšņu datus. Revīzijas nepieciešamas, jo kopsavilkumu izstrādes brīdī nav pieejami administratīvie dati par ceturkšņa pēdējo mēnesi komersantiem ar nodarbināto skaitu 1-6.

B4. Iedzīvotāju ieņēmumi
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B5. Darba samaksa
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām darba samaksas statistikā saprot:

- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju.

  • Piemērs: Publicējot gada tekošā ceturkšņa datus, koriģē tā paša gada iepriekšējo ceturkšņu datus. Revīzijas nepieciešamas, jo kopsavilkumu izstrādes brīdī nav pieejami administratīvie dati par ceturkšņa pēdējo mēnesi komersantiem ar nodarbināto skaitu 1-6.

B6. Darba samaksas struktūra
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B7. Darbaspēka izmaksas
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām darbaspēka izmaksu statistikā saprot:

- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;

  • Piemērs: Publicējot gada tekošā ceturkšņa datus, koriģē tā paša gada iepriekšējo ceturkšņu datus. Revīzijas nepieciešamas, jo kopsavilkumu izstrādes brīdī nav pieejami administratīvie dati par ceturkšņa pēdējo mēnesi komersantiem ar nodarbināto skaitu 1-6.

- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi;

  • Piemērs: Darbaspēka izmaksu indekss katru ceturksni tiek pārskatīts, veicot datu sezonālo izlīdzināšanu.

B8. Izglītība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B9. Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B10. Mājsaimniecību budžets
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B11. Sociālā drošība (ESSPROS)
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B12. Veselības aprūpe
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

B13. Mājokļi
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām mājokļu statistikā saprot:

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot papildu administratīvos datus;

  • Piemērs: Publicējot pārskata gadā pārdoto dzīvokļu kopējās platības viena kvadrātmetra vidējo darījuma vērtību, koriģē iepriekšējā gada datus, jo ir saņemta papildus informācija no Valsts zemes dienesta.

- publiskoto ceturkšņa datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju;

  • Piemērs: Publicējot pārskata ceturkšņa datus par pārdoto dzīvokļu vidējām darījuma summām, koriģē iepriekšējo divu ceturkšņu datus, jo ir saņemta precizēta informācija no Valsts zemes dienesta.