Eiropas Savienības atbalstīti projekti

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” gada pārskati

Par 2015. gaduLejupielādēt PDF formātā 681 KB 
Par 2014. gaduLejupielādēt PDF formātā 521 KB 
Par 2013. gaduLejupielādēt PDF formātā 455 KB 
Par 2012. gaduLejupielādēt PDF formātā 480 KB
Par 2011. gaduLejupielādēt PDF formātā 565 KB

Eiropas Sociālā fonda projekts

Centrālā statistikas pārvalde ir sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijai, kas īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos". Projekta mērķis – Dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, kā arī rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

Centrālā statistikas pārvalde projekta ietvaros no 2016. gada februāra līdz decembrim piedalās OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) pētījumā, kas ļaus iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu (Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED 2011 8. līmenis) ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiks iegūta  informācija par zinātņu doktoru karjeras attīstību, zinātnisko darbību, mobilitāti, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.  un sagatavots ziņojums par apsekojuma rezultātiem.

Vairāk par projektu "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"