Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadā Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajiem pagastiem un pilsētām pēc dzimuma
5.2.Pastāvīgo iedzīvotāju skaitsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā
5.3.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) 2016. gada sākumā Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām
5.4.Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma struktūra, galvenās vecuma grupas un demogrāfiskā slodze 2016.gada sākumā Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un pa vecuma grupām:
0–6, 7–18; 0–14; 15-24; 25-49; 50-64; 65+
5.5.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma 
5.6.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
5.7.Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā pēc dzimuma
5.8.Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
5.9.Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām, kā arī 21 attīstības centrā2  pa galvenajām tautībām
5.10.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa, pēc vecuma un dzimuma 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā: pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām: pēc dzimuma
5.11.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā  2016.gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem)Centrālā statistikas pārvalde gadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, kā arī 21 attīstības centrā2  pēc dzimuma
5.12.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā: pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa. 
5.13.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām   pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem
5.14.Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa novadiem pa 4 galvenajām diagnožu grupām
5.15.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
5.16.Šķirto laulību skaits Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma
5.17.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu informācijukopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma  un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un republikas pilsētām pēc dzimuma
5.18.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojums kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības,  dzimuma un vecuma grupām
5.19.Statistika par starptautisko aizsardzību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldemēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pēc pilsonības
5.20.Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežasValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par ieceļošanas atteikumiem
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc  valstiskās piederības
5.21.Statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā  saskaņā ar imigrācijas likumiemValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par konstatētiem nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc  valstiskās piederības
5.22.Statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un  faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiemValsts robežsardzegadspilns apsekojums,
Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem un piespiedu izraidītajām personām 
kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu  pilsonības
5.23.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc attiecīgo personu  pilsonības
5.24.2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas darbiCentrālā statistikas pārvalde Administratīvo datu avotu datu izpēte, metodoloģijas izstrādāšana izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta un  citu administratīvo datu avotu informācijudati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
5.25.Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums 2016.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem1, republikas pilsētām, laukos/novadu pilsētās