Darba samaksas statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
14. Darba samaksas statistika
14.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi):Centrālā statistikas pārvalde   
14.1.1.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) rūpniecībā un būvniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa nozarēm NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
14.1.2.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. B – S sadaļu līmenī
14.3.Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmukopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
14.4.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa profesiju pamatgrupām  
14.5.Darba samaksas struktūra 2014.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā,  darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā. Rezultāti būs pieejami 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvalde4 gadiekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojumskopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu  līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.6.Darbaspēka izmaksas 2016.gadā (darbinieku skaits, nostrādātās un apmaksātās stundas, darbaspēka izmaksas pa posteņiem). Rezultāti būs pieejami 2017.gadāCentrālā statistikas pārvalde4 gadiekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.7.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā,  valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.8.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50  Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.9.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti statistiskajos reģionos1Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.10.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
14.11.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.12.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa profesiju pamatgrupām 
14.13.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50  Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.14.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās statistiskajos reģionos1Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.15.Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.16.Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.17.Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
14.18.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā Latvijā pa sektoriemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā
14.19.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem administratīvajās teritorijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
14.20.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā LatvijāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc dzimuma; pa vecuma grupām
14.21.Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas (tai skaitā pamatdarbā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmumu dienesta datipa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem