Darba samaksas statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
15. Darba samaksas statistikas daļa
15.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi):Centrālā statistikas pārvalde   
15.1.1.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) rūpniecībā un būvniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa nozarēm NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
15.1.2.Aizņemto darbvietu skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas izmaiņas (indekss) tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. B – S sadaļu līmenī
15.3.Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostatspecifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmukopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
15.4.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa profesiju pamatgrupām  
15.5.Darba samaksas struktūra 2014.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā,  darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā. Rezultāti būs pieejami 2016.gadā)Centrālā statistikas pārvalde4 gadiekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojumskopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu  līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.6.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā,  valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.7.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50  Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.8.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti statistiskajos reģionosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.9.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem 
15.10.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.11.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa profesiju pamatgrupām 
15.12.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥50  Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.13.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās statistiskajos reģionos Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.14.Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.15.Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.16.Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.17.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.18.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā LatvijāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc dzimuma; pa vecuma grupām
15.19.Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmumu dienesta datipa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem