CSP revīzijas politika ir formulēta saskaņā ar Eiropas Savienības un starptautiskajām rekomendācijām un labo praksi.

Pamatā CSP sagatavotie statistikas dati tiek pārskatīti atbilstoši plānotajam revīziju ciklam un grafikam, uzkrājot pēc publiskošanas termiņa iegūto informāciju par kļūdām datu avotos vai aprēķinos līdz nākamajam plānotajam datu publiskošanas datumam, tādējādi izvairoties no pārāk biežas datu pārskatīšanas.

Neplānotās datu revīzijas izdara izņēmuma gadījumos, kad revīzijas apjoms, pēc CSP ekspertu novērtējuma, būtiski ietekmē pārējo statistikas datu kvalitāti.

Pārskatītie (un/vai turpmāk pārskatāmie) statistikas dati, tos ievietojot publiski pieejamās datu bāzēs vai statistikas publikācijās, tiek īpaši atrunāti vai atzīmēti. Tas izpaužas kā:

  • norāde par šo revīzijas politiku vai saite uz to CSP mājaslapā;
  • ziņojums par izdarīto revīziju apjomu un to ietekmes novērtējums.

Būtisku metodoloģisko izmaiņu rezultātā pārskatītos statistikas datus publisko tikai pēc tam, kad ir veikta svarīgāko datu lietotāju iepazīstināšana ar paredzamo revīziju iemesliem, pārrēķinos lietoto metodoloģiju, iespējamo datu revīzijas ietekmi un citu saistīto informāciju. Šo datu lietotāju iepazīstināšanu CSP realizē, savlaicīgi ievietojot atbilstoša satura preses izlaidumu CSP mājas lapā vai veicot diskusijas ar datu lietotājiem.

 

Pilnu dokumenta tekstu var lejupielādēt šeit