Nacionālās metodoloģijas apraksts par zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu par 2009. gadu (dokuments angļu valodā)

Virsraksts: 

Nacionālās metodoloģijas apraksts par zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu par 2009. gadu (dokuments angļu valodā)

Atskaites periods: 

2009

Kontaktpersona: 

Sarmīte Briede
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366860
Fakss: 67830137
E-pasts: Sarmite [dot] Briede [at] csb [dot] gov [dot] lv

PielikumsIzmērs
national_methodology_description_for_statistics_on_the_careers_of_doctorate_holders_2009.doc259 KB