Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2008. gada 4. ceturksnī

Virsraksts: 

Ceturkšņa kvalitātes ziņojums par ES darbaspēka apsekojumu 2008. gada 4. ceturksnī (dokuments angļu valodā)

Atskaites periods: 

2008. gada 4. ceturksnis

Kontaktpersona: 

Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļas vecākā referente
Tālrunis: 67366653
Fakss: 67830137
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv

PielikumsIzmērs
quarterly_accuracy_report_on_european_labour_force_survey_-_2008_q4_lv.xls26 KB