CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

 

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Vārds, uzvārds

Atbildības joma

E-pasts

Telefona nr.

Jolanta Minkevica

Oficiālā statistikas programma, statistikas veidlapas

oficiala [dot] statistika [at] csb [dot] gov [dot] lv (oficiala.statistika)

oficiala [dot] statistika [at] csb [dot] gov [dot] lv (@csb.gov.lv)

67366629

Nadežda Orlova

Klasifikācijas

67366962

Uldis Ainārs

Datu izplatīšana

67366920

Ieva Pauļuka

Kvalitātes vispārīgās prasības, prakses kodekss

67366770

Kaspars Vasaraudzis

ANO un OECD statistikas jautājumi

International [at] csb [dot] gov [dot] lv (International)

International [at] csb [dot] gov [dot] lv (@csb.gov.lv)

67366820