Cenu statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
5. Cenu statistika
5.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.2.Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvalde mēnesisrūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļu, 2 zīmju līmenī, 3 zīmju līmenī un 4 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.3.Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībaiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķinikopā Latvijā;  pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darbaspēka izmaksas)
5.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnisuzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas datuspa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
5.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.6.Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenasLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsnedēļalauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumskopā Latvijā, pa produktu veidiem
5.7.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informāciju kopā Latvijā
5.8.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informācijukopā Latvijā
5.9.Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
5.10.Linu un kaņepju stiebru vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.11.Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā
5.12.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnisaprēķinikopā Latvijā
5.13.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.14.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2 zīmju līmenī
5.15.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus;
izlases apsekojums
kopā Latvijā pa galvenajām izdevumu pozīcijām
5.16.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datuskopā Latvijā jaunie un lietotie mājokļi
5.17.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvalde mēnesisaprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzeskopā Latvijā,  pa CPA iedaļām un nodaļām
5.18.Importa vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesisuzņēmumu - importētāju izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzeskopā Latvijā,  pa CPA iedaļām un nodaļām,  pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.19.Būvniecības izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķinikopā Latvijā; pa resursu veidiem un būvobjektu grupām
5.20.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvalde mēnesisizlases apsekojums kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem