Būvniecības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
21. Būvniecības statistika
21.1.Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā 
21.2.Būvatļauju skaits kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā 
21.3.Dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
21.4.Būvatļauju skaits kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
21.5.Viena dzīvokļa māju nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
21.6.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms.
Ārpus Latvijas veikto  būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā
Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
21.7.Būvatļauju skaits, kam uzsākti būvdarbiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa visām valsts administratīvajām teritorijām