Būvniecības statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
22. Būvniecības statistika
22.1.Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvalde ceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā 
22.2.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā 
22.3.Dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
22.4.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībaiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.5.Viena dzīvokļa māju nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.6.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms.
Ārpus Latvijas veikto  būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā
Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā