Ārējā tirdzniecība

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
4. Ārējā tirdzniecība
4.1.Preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā)Centrālā statistikas pārvaldemēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus  par tirdzniecību ar trešajām valstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.2.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika (ievedums un izvedums vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvaldemēnesis sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm  kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.3.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs)
4.4.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas (BEC, 4.red.) kodiem 
4.5.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pēc NACE 2.red  2 zīmju  līmenī
4.6.ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā,  pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām