E. ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
Ar plānotajām revīzijām ārējās tirdzniecības statistikā saprot:

- publiskoto datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem

  • Piemērs: Intrastat apsekojumā dati par preču ievedumu un izvedumu tiek precizēti, ievadot iepriekš savlaicīgi neiesniegtus pārskatus un saņemot no respondentiem informāciju par kļūdaini iesniegtiem datiem.

Neplānotās revīzijas var tikt veiktas:

  1. līdz nākamā pārskata gada jūlijam, ja kāda pārskata perioda mēneša datos ir veikti nopietni labojumi vai papildinājumi;
  2. pēc nākamā pārskata gada jūlija – tikai ārkārtas gadījumos, kad izmaiņu apjoms varētu būtiski ietekmēt ārējās tirdzniecības statistikas datu kopējo apjomu un struktūru.