CSP apkopo informāciju vispārējās valdības ieņēmumiem un izdevumiem, vispārējās valdības parādu, kā arī valsts budžeta deficīta un parāda notifikāciju. Šo informāciju atradīsit Tēmā – Valdības finanses.

 

Pārējo informāciju par valsts budžeta izpildi un dažādiem finanšu sektora darbības rādītājiem apkopo Finanšu ministrija, Valsts kase, Latvijas Banka u.c. institūcijas.

 


Sadaļā Dokumenti / Valsts statistiskās informācijas programma atradīsit tēmu un par tām atbildīgo institūciju uzskaitījumu.