Statistika skolēniem un skolotājiem

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

CSP informatīvos materiālus atjauno vismaz reizi gadā.

 

Latvija/

Eiropas Savienība

Melnbalta 

versija

Atjaunošanas 

datums

ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS

Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/geografiskais_stavoklis/valsts_geografiskais_stavoklis.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

08.03.2016.

IEDZĪVOTĀJI, TO TERITORIĀLAIS IZVIETOJUMS

Demogrāfiskie rādītāji  iedzīvotāju skaits, cilvēka mūža ilgums, dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti, iedzīvotāju izvietojums (blīvums) un urbanizācija, dzimumstruktūra, vecumstruktūra, iedzīvotāju dabiskā kustība, demogrāfiskā slodze, etniskais sastāvs un migrācija.

Iedzīvotāju

skaita

dinamika

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/iedzivotaju_skaita_dinamika.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

18.08.2015.

Cilvēka

mūža

ilgums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/muza_ilgums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

29.06.2016.

Dzimstības, mirstības un dabiskā

pieauguma koeficienti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/dzimstibas_mirstibas_koeficienti.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Iedzīvotāju izvietojums

(blīvums) un urbanizācija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/blivums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Dzimumstruktūra. Vecumstruktūra

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/dzimumstruktura.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Iedzīvotāju dabiskā

kustība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/iedzivotaju_dabiska_kustiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Demogrāfiskā slodze

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/demografiska_slodze.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Iedzīvotāju etniskais

sastāvs

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/nacionalais_sastavs.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Migrācija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/migracija.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.07.2016.

Baltijas valstishttp://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif19.08.2015.
Eiropas Savienības valstishttp://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif20.08.2015.

Platība un iedzīvotāji ES

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/platiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2015.

Demogrāfiskie rādītāji ES

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/demografiskie_raditaji_par_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

19.08.2015.

CILVĒKA DZĪVES UN DARBĪBAS ĢEOGRĀFISKĀ VIDE

Teritorijas augstākie

punkti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/augstakie_punkti.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.03.2016.

Derīgie

izrakteņi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/derigie_izrakteni.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.03.2016.

Klimats

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/klimats.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.03.2016.

Iekšējie ūdeņi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/ieksejie_udeni.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.03.2016.

Mežu resursi un teritorijas mežainums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/mezu_resursi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2016.

Nacionālie parki un rezervāti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/nacionalie_parki.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

08.03.2016.

SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA

Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/iekszemes_kopprodukts.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

07.08.2015.

Ekonomikas apjomi  Iekšzemes 

kopprodukts

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/ekonomikasapjomi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2015.

Ekonomikas stabilitāte 

Māstrihtas kritēriji

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/ekonomikas_stabilitate.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2015.

Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/ekonomiska_aktivitate.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.06.2016.

Darbspējas vecums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/darbspejas_vecums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.08.2016.

Darbs un atalgojums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/darbs_atalgojums_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2015.

SAIMNIECĪBAS PRIMĀRAIS SEKTORS

Lauksaimniecība. Lauku saimniecības

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/lauksaimnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

30.06.2015.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/lauksaimnieciba_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

10.05.2016.

Augkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/augkopiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.07.2015.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/augkopiba_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

27.08.2015.

Dārzeņkopība un augļkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/darzenkopiba_un_auglkopiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

01.07.2015.

Lopkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/lopkopiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.07.2015.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/lopkopibaes.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.06.2016.

Bioloģiskā lauksaimniecība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/biolog_lauks.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

27.08.2015.

Zivju nozveja

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/zivju_nozveja.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

26.06.2015.

SAIMNIECĪBAS SEKUNDĀRAIS SEKTORS

Rūpniecības nozīmīgums tautsaimniecībā

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/rupniecibas_nozimigums_tautsaimnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

31.08.2015.

Rūpniecības svarīgākās nozares

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/svarigakas_nozares.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.09.2015.

Rūpniecības produkcija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/produkcija.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.09.2015.

Enerģētika

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/energetika.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

19.08.2015.

Vide, enerģija un ilgtspējīga attīstība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/vide_ilgstp.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

31.08.2015.

Būvniecība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/buvnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

07.06.2016.

SAIMNIECĪBAS TERCIĀRAIS SEKTORS

Transports

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/transports.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

13.06.2016.

Transports, pasažieru un kravu apgrozījums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/transports_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

01.09.2015.

Pasažieru un kravu pārvadājumi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/pasazieru_un_kravu_parvadajumi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

13.06.2016.

Informācijas tehnoloģiju lietošana

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/it.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

31.03.2016.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/inftehnes.gif

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

07.06.2016.

Izglītība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/izglitiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.07.2015.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/izglitiba_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.09.2015.

Tūrisms

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

 

11.10.2016.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/tursims_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

28.08.2015.

Ārējā tirdzniecība

 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_pasaule/areja_tirdznieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.07.2015.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Citas pasaules valstis

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/infoavoti/citas_pasaules_valstis_0.jpg

 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

27.08.2015.

Vairāk informācijas

 

 

08.11.2016.

Piezīmes un ierosinājumus satura pilnveidošanai lūdzam sūtīt uz kristine [dot] berzina [at] csb [dot] gov [dot] lv