Statistika skolēniem un skolotājiem

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

CSP informatīvos materiālus atjauno vismaz reizi gadā.

 

Latvija/

Eiropas Savienība

Melnbalta 

versija

Atjaunošanas 

datums

ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS

Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/geografiskais_stavoklis/valsts_geografiskais_stavoklis.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

23.07.2014.

IEDZĪVOTĀJI, TO TERITORIĀLAIS IZVIETOJUMS

Demogrāfiskie rādītāji  iedzīvotāju skaits, cilvēka mūža ilgums, dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti, iedzīvotāju izvietojums (blīvums) un urbanizācija, dzimumstruktūra, vecumstruktūra, iedzīvotāju dabiskā kustība, demogrāfiskā slodze, etniskais sastāvs un migrācija.

Iedzīvotāju

skaita

dinamika

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/iedzivotaju_skaita_dinamika.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2014.

Cilvēka

mūža

ilgums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/muza_ilgums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

14.08.2014.

Dzimstības, mirstības un dabiskā

pieauguma koeficienti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/dzimstibas_mirstibas_koeficienti.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2014.

Iedzīvotāju izvietojums

(blīvums) un urbanizācija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/blivums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2014.

Dzimumstruktūra. Vecumstruktūra

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/dzimumstruktura.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

04.08.2014.

Iedzīvotāju dabiskā

kustība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/iedzivotaju_dabiska_kustiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

04.08.2014.

Demogrāfiskā slodze

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/demografiska_slodze.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

25.02.2015.

Iedzīvotāju etniskais

sastāvs

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/nacionalais_sastavs.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2014.

Migrācija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/migracija.gif

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

04.08.2014.

Platība un iedzīvotāji ES

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/platiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.04.2014.

Demogrāfiskie rādītāji ES

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/demografiskie_raditaji_par_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

28.08.2014.

CILVĒKA DZĪVES UN DARBĪBAS ĢEOGRĀFISKĀ VIDE

Teritorijas augstākie

punkti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/augstakie_punkti.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

23.07.2014.

Derīgie

izrakteņi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/derigie_izrakteni.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

26.03.2015.

Klimats

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/klimats.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

02.02.2015.

Iekšējie ūdeņi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/ieksejie_udeni.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

23.07.2014.

Mežu resursi un teritorijas mežainums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/mezu_resursi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

23.07.2014.

Nacionālie parki un rezervāti

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/nacionalie_parki.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

23.07.2014.

SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA

Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/iekszemes_kopprodukts.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

07.08.2014.

Ekonomikas apjomi  Iekšzemes 

kopprodukts

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/ekonomikasapjomi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

08.04.2015.

Ekonomikas stabilitāte 

Māstrihtas kritēriji

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/ekonomikas_stabilitate.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

09.01.2015.

Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/ekonomiska_aktivitate.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

14.08.2014.

Darbspējas vecums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/saimniecibas_geografija/darbspejas_vecums.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

05.08.2014.

Darbs un atalgojums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/darbs_atalgojums_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

08.04.2015.

SAIMNIECĪBAS PRIMĀRAIS SEKTORS

Lauksaimniecība. Lauku saimniecības

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/lauksaimnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

29.07.2014.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/lauksaimnieciba_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

25.02.2015.

Augkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/augkopiba_0.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

29.07.2014.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/augkopiba_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

26.03.2015.

Dārzeņkopība un augļkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/darzenkopiba_un_auglkopiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

29.07.2014.

Lopkopība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/lopkopiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

06.08.2014.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/lopkopibaes.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

24.03.2015.

Bioloģiskā lauksaimniecība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/biolog_lauks.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

28.08.2014.

Zivju nozveja

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/primarais_sektors/zivju_nozveja.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

29.07.2014.

SAIMNIECĪBAS SEKUNDĀRAIS SEKTORS

Rūpniecības nozīmīgums tautsaimniecībā

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/rupniecibas_nozimigums_tautsaimnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

07.08.2014.

Rūpniecības svarīgākās nozares

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/svarigakas_nozares.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

18.08.2014.

Rūpniecības produkcija

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/produkcija.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

18.08.2014.

Enerģētika

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/energetika.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

10.09.2014.

Vide, enerģija un ilgtspējīga attīstība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/vide_ilgstp.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

22.09.2014.

Būvniecība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/buvnieciba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

15.08.2014.

SAIMNIECĪBAS TERCIĀRAIS SEKTORS

Transports

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/transports.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

19.08.2014.

Transports, pasažieru un kravu apgrozījums

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/transports.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

22.09.2014.

Pasažieru un kravu pārvadājumi

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/pasazieru_un_kravu_parvadajumi.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

19.08.2014.

Informācijas tehnoloģiju lietošana

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/it.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

10.01.2015.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/inftehnes.gif

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

11.02.2015.

Izglītība

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/izglitiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2014.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/izglitiba.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

18.09.2014.

Tūrisms

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/terciarais_sektors/turisms.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

20.08.2014.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_ES/tursims_es.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

19.09.2014.

Ārējā tirdzniecība

 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/LV_pasaule/areja_tirdzniecibas.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/lv.jpg

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

27.08.2014.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Citas pasaules valstis

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/infoavoti/citas_pasaules_valstis_0.jpg

 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

22.09.2014.

Vairāk informācijas

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/infoavoti/vairak_informacijas.jpg

 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/icons/pdf_icon.gif

22.09.2014.

Piezīmes un ierosinājumus satura pilnveidošanai lūdzam sūtīt liga [dot] reinfelde [at] csb [dot] gov [dot] lv